Upit poliranje, pronađeno natuknica: 21

lijekovi

lijekovi (medikamenti, grč. φάρμαϰοı, lat. medicamenta), ljekovite tvari biljnog i životinjskoga podrijetla ...

mehanička tehnologija

mehanička tehnologija, stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradbi metala, polimera, ...

staklo

staklo, anorganska, amorfna, uglavnom prozirna tvar koja se dobiva taljenjem sirovina i brzim hlađenjem ...

šelak

šelak (njem. Schellack < niz. schellak, od staroniz. schel: ljuska), prirodna plastomerna smola koja ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

tiourea

tiourea (grč. ϑɛῖoν: sumpor + urea) (tiokarbamid), sumporni analogon ureje, (NH2)2C = S, u tautomernoj ...

tripoli

tripoli (po gradu Tripoliju u Libiji), bijele listićave naslage gornjega miocena (sarmat), koje se uglavnom ...

tvrdi metali

tvrdi metali, tehnički materijali koji se odlikuju velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, ...

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

vosak

vosak, tvar visoke viskoznosti, različita kemijskoga sastava i podrijetla, ali strogo definiranih fizikalnih, ...

|<  1 (2)  3