Upit pozitivizam, pronađeno natuknica: 34

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

idealističko-estetička lingvistika

idealističko-estetička lingvistika, jezični nauk što ga je od poč. XX. st. razvijao i promicao Karl ...

istina

istina. 1. Jedan od temeljnih filozofskih (posebno spoznajnoteoretskih) pojmova, koji se u povijesti ...

Jellinek, Georg

Jellinek [je'linek], Georg, njemački pravnik (Leipzig, 16. VI. 1851 – Heidelberg, 12. I. 1911). Nakon ...

kritika

kritika (njem. Kritik ili franc. critique, od grč. ϰριτιϰὴ τέχνη: umijeće suđenja), ocjena, prosudba; ...

Laas, Ernst

Laas [la:s], Ernst, njemački filozof (Fürstenwalde, 16. VI. 1837 – Strasbourg, 25. VII. 1885). Bio je ...

Maeterlinck, Maurice

Maeterlinck (franc. izgovor [mεtεʀl63338:'k], flam. [ma:'təɹliŋk]), Maurice, belgijski književnik francuskog ...

Markiewicz, Henryk

Markiewicz [mark’e'v’ič], Henryk, poljski povjesničar i teoretičar književnosti (Krakov, 16. XI. 1922 ...

Mill, John Stuart

Mill [mil], John Stuart, britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist (London, 20. V. 1806 – ...

moderna

moderna (prema njem. moderne /Kunst i sl./: moderna /umjetnost i sl./), uobičajen naziv za smjer u hrvatskoj ...

|<  1 (2)  3  4