Upit pramac, pronađeno natuknica: 17

ormanica

ormanica (prema tal. armare: opremiti, naoružati), tip ratnoga broda tipičnog u Hrvata, koji se upotrebljavao ...

piroga

piroga (francuski pirogue < španjolski piragua, iz karipskoga), čamac što ga koriste domorodci u različitim ...

pulena

pulena (francuski poulaine: kljun broda), drvena figura, obično ženski lik, kojim se u doba jedrenjaka ...

sandolina

sandolina (tal. sandolino, prema sandalo: sandala), malen vitki čamac obla ili plosnata dna i šiljastih ...

šambek

šambek (tal. stambecco ili sciabecco < arap. šabbāk: brod s tri jarbola), brz i okretan sredozemni jedrenjak, ...

trajekt

trajekt (njem. Trajekt < lat. traiectus: prijevoz), brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih ...

vijak, brodski

vijak, brodski, brodski propulzor kojim se, okretanjem radijalno raspoređenih krila, pogonska snaga ...

|<  1 (2)