Upit pravo mora, pronađeno natuknica: 300

Češka

Češka (Česko; Republika Češka/Česká republika), država u srednjoj Europi. Na zapadu i sjeverozapadu ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

činidba

činidba, predmet obveze, u obveznom pravu svaka pozitivna ili negativna radnja koju je dužnik na temelju ...

Danska

Danska (Danmark; Kraljevina Danska/Kongeriget Danmark), država u sjevernoj Europi. Obuhvaća poluotok ...

de iure

de iure [~ ju:'re] (lat.), po pravu, u skladu s pravom, u zakonskim granicama; pravni izraz kojim se ...

de lege

de lege [~ le:'ge] (lat. lex, genitiv legis: zakon, pravo, pravo utvrđeno zakonom), po zakonu, u skladu ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

dionica

dionica. 1. U trgovačkom pravu, dio temeljnoga kapitala dioničkoga društva; korporacijski vrijednosni ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

diskrecijska ovlast

diskrecijska ovlast (prema kasnolat. discretio: razlikovanje, od lat. discernere: razlučiti, razlikovati), ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|