Upit prirodni sateliti, pronađeno natuknica: 3

prirodni sateliti

prirodni sateliti, svemirska tijela koja obilaze oko planeta, patuljastih planeta, planetoida i drugih ...

plimna sila

plimna sila, razlika između djelovanja neke sile na dvije čestice tijela koje se nalazi u polju sile. ...

Trojanci

Trojanci, planetoidi ili prirodni sateliti koji dijele putanju s planetom ili nekim većim satelitom ...