Upit propaganda, pronađeno natuknica: 25

kongregacija

kongregacija (lat. congregatio: udruživanje). 1. U Katoličkoj crkvi, udruga slična crkvenim redovima, ...

Kracauer, Siegfried

Kracauer [kra'kauəɹ], Siegfried, njemačko-američki teoretičar i povjesničar filma (Frankfurt na Majni, ...

Lasswell, Harold Dwight

Lasswell [læ'swəl], Harold Dwight, američki politolog (Donnellson, 13. II. 1902 – New York, 18. XII. 1978). ...

Levaković, Rafael

Levaković, Rafael, hrvatski crkveni pisac i povjesničar (Jastrebarsko, oko 1590 – ? Zadar, 1650). Franjevac, ...

misije

misije (lat. missio: slanje, poslanje). 1. Organizirana djelatnost vjerskih zajednica na pridobivanju ...

Pariška komuna

Pariška komuna (franc. Commune de Paris). 1. Naziv za pariško gradsko vijeće u doba Francuske revolucije ...

promidžba

promidžba (propaganda), poseban način prikazivanja poruka kojim se izravno utječe na stavove ili ponašanje ...

reklama

reklama (njemački Reklame ili francuski réclame, prema latinskom reclamare: vikati), kolokvijalni naziv ...

Şincai, Gheorghe

Şincai [ši'ŋkai], Gheorghe, rumunjski povjesničar, filolog i teolog (Râciu de Câmpie, danas Şincai, ...

Sudar, Josip

Sudar, Josip, hrvatski ekonomist (Brušane kraj Gospića, 28. II. 1923 – Zagreb, 23. VIII. 2004). Diplomirao ...

|<  1 (2)  3