Upit protok, pronađeno natuknica: 128

Mrežnica

Mrežnica, rijeka ponornica, lijevi pritok Korane; duga je 62,6 km, porječje obuhvaća 1491 km2. Nastaje ...

muzenje

muzenje, postupak dobivanja mlijeka iz vimena muznih životinja tijekom laktacije koja, ovisno o vrsti ...

Niagara

Niagara [naiæ'gərə], rijeka u Sjevernoj Americi, s velikim istoimenim vodopadom (slapovi Niagare, engleski ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, energetsko postrojenje u kojem se toplinska energija, proizvedena u nuklearnom ...

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development, ...

ornamentiranje

ornamentiranje (prema njem. ornamentieren: ukrasiti, od lat. ornamentum: ukras), u vokalnoj i instrumentalnoj ...

oscilometrija

oscilometrija (oscilacija + -metrija), u medicini, napuštena metoda mjerenja i bilježenja arterijskoga ...

Oya-shio

Oya-shio [oja šio] (Oyashio; također Kurilska struja), hladna struja Tihog oceana, koja sa sjevera teče ...

označivanje

označivanje (franc. signification), pojam kojim se u semiotici naziva odnos između znaka i predmeta ...

Pad

Pad (talijanski Po), najvažnija i najveća rijeka u Italiji; duga je 652 km, porječje obuhvaća 74 970 km2. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >