Upit protok, pronađeno natuknica: 128

percepcija vremena

percepcija vremena, percepcija protoka vremena, doživljaj trajanja nekog događaja, trajanja odijeljenosti ...

perfuzija

perfuzija (lat. perfusio: polijevanje), u medicini: a) normalan protok (prostrujavanje) krvi kroz određeni ...

poplava

poplava, porast vodostaja u rijekama i jezerima pri kojem razina vode doseže i premašuje gornju razinu ...

pretapanje

pretapanje, filmska montažna spona pri kojoj slika prizora prethodnoga kadra postupno nestaje, a za ...

prometni znakovi

prometni znakovi, simbolične slikovne ili tekstovne obavijesti o značajkama prometnice i njezina okoliša, ...

Q

Q. 1. Šesnaesto slovo klasične latinske abecede, za duboki grleni glas [q] (ispred poluvokalnoga glasa ...

Rajna

Rajna (njem. Rhein [rạin], franc. Rhin, niz. Rijn; lat. Rhenus), rijeka u zapadnoj Europi, duga 1320 km. ...

regulacija vodotoka

regulacija vodotoka, skup zahvata na prirodnom vodotoku, kojima se omogućuje njegova svrhovita uporaba ...

retencija

retencija (latinski retentio: zaustavljanje). 1. Zadržavanje, npr. vlage u tlu. 2. U medicini, zadržavanje ...

Revelle, Roger

Revelle [rive'l], Roger, američki oceanograf (Seattle, 7. III. 1909 – San Diego, 15. VII. 1991). Doktorirao ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >