Upit radioaktivni otpad, pronađeno natuknica: 5

radioaktivni otpad

radioaktivni otpad, materijal koji sadrži prirodne radioaktivne nuklide (→  radionuklidi) i/ili nuklearnim ...

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

odlagalište otpada

odlagalište otpada, prostor, predviđen prostornim planom uređenja okoliša, na kojem se trajno odlaže ...

otpad

otpad, svaka čvrsta, tekuća ili plinovita tvar kojoj je istekao rok korisne ili dozvoljene uporabljivosti. ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...