Upit radioaktivnost, pronađeno natuknica: 19

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...

Junge, Christian

Junge [ju'ŋə], Christian, njemački meteorolog i geofizičar (Ehmshorst, Holstein, 2. VII. 1912 – Überlingen, ...

Kurčatov, Igor Vasiljevič

Kurčatov [kurč’a'təf], Igor Vasiljevič (Igor’ Vasil’evič), ruski fizičar (Sim, 12. I. 1903 – Moskva, ...

Lawrence, Ernest Orlando

Lawrence [lɔ:'rəns], Ernest Orlando, američki fizičar (Canton, 8. VIII. 1901 – Palo Alto, 27. VIII. 1958). ...

minerali

minerali (prema srednjovj. lat. mineralis: koji pripada rudniku), kemijski i fizički jedinstvene tvari, ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

radioaktivne oborine

radioaktivne oborine, oborine što su u atmosferi apsorbirale radioaktivne čestice. U širem smislu, pod ...

zagađivanje

zagađivanje, unošenje neke strane tvari ili energije (radioaktivnost, buka, toplina) u postojanom obliku, ...

|<  1 (2)