Upit radiologija, medicinska, pronađeno natuknica: 3

radiologija, medicinska

radiologija, medicinska (radio- + -logija), grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i intervencijskim ...

rendgenologija

rendgenologija (rendgen + -logija) →  radiologija, medicinska ...

radiografija

radiografija (radio- + -grafija), snimanje s pomoću elektromagnetskoga zračenja malih valnih duljina ...