Upit ravnina, pronađeno natuknica: 79

harmonička četvorka

harmonička četvorka, četiri točke pravca ili četiri pravca pramena pravaca ili četiri ravnine pramena ...

hektar

hektar (njem. Hektar < franc. hectare, od hekt[o]- + franc. are < lat. area: ravnina, prostor) (znak ...

helikopter

helikopter (njem. Helikopter /pored Hubschrauber/ < franc. hélicoptère, od grč. ἕλıξ, genitiv ἕλıϰος: ...

horizontala

horizontala, vodoravna ravnina ili pravac okomit na vertikalu; u kartografiji i sinonim za izohipsu. ...

horizontski koordinatni sustav

horizontski koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina određena ...

inklinacija

inklinacija (latinski inclinatio: naginjanje). 1. Općenito: kut između neke ravnine i neke referentne ...

jednostrukost

jednostrukost, matematički pojam široka značenja, ali rjeđe u uporabi od sebi protivnoga pojma višestrukosti. ...

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

kompleksni brojevi

kompleksni brojevi, brojevi uvedeni kako bi kvadratna jednadžba ax2 + bx + c = 0 imala rješenje za bilo ...

konike

konike (prema konus) (čunjosječnice), algebarske ravninske krivulje drugoga reda nastale presjekom ravnine ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8