Upit ravnina, pronađeno natuknica: 79

koordinatni sustavi

koordinatni sustavi, sustavi koji omogućuju da se točke na krivulji, pravcu, plohi, u ravnini ili prostoru ...

kosina

kosina, ravnina nagnuta pod oštrim kutom prema horizontalnoj ravnini. Omogućuje podizanje tereta na ...

kugla

kugla (njem. Kugel). 1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost ...

matematički pojam

matematički pojam, matematički objekt ili odnos među matematičkim objektima kojemu se svojstva opisuju ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

nebeska sfera

nebeska sfera, sfera koju promatrač zamišlja oko sebe na proizvoljno velikoj udaljenosti i na koju, ...

neutronska difrakcija

neutronska difrakcija, pojava reflektiranja neutrona od nekih kristalnih ravnina pri prolasku kroz kristal, ...

normala

normala (prema normalan), u geometriji, okomica, svaki pravac koji je okomit na drugi pravac ili ravninu. ...

nutacija

nutacija (lat. nutatio: njihanje). 1. U fiziologiji bilja, autonomno gibanje što ga izazivaju procesi ...

optički aktivna tvar

optički aktivna tvar, tvar koje zakreće ravninu polarizacije svjetlosti. Koliko će se ravnina polarizacije ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8