Upit ravnina, pronađeno natuknica: 79

sjecište

sjecište, u matematičkoj analizi, svaka od točaka ili skup točaka određenih rješenjem para jednadžbi ...

snop

snop (svežanj), u geometriji: snop pravaca, odnosno snop ravnina, skup je svih pravaca, odnosno ravnina, ...

spreg sila

spreg sila (par sila), dvije sile F i –F koje su međusobno paralelne, suprotno usmjerene, jednake po ...

sraslac

sraslac, kristalni agregat nastao pravilnim srastanjem dviju ili više jedinki istoga minerala. Jedinke ...

svezak

svezak. 1. Jedna knjiga djela tiskanoga u više knjiga; tom. 2. U matematici, skup ravnina koje imaju ...

svežanj

svežanj, u matematici, skup ravnina koje imaju jednu zajedničku točku. (→  snop) ...

tangenta

tangenta (prema lat. tangens, genitiv tangentis: koji dodiruje), pravac koji krivulju C dira u njezinoj ...

udaljenost

udaljenost (znak d), duljina između dviju točaka na pravcu. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ...

Zemljin magnetizam

Zemljin magnetizam (geomagnetizam), pojave nastale pod utjecajem Zemljina magnetskoga polja. Magnetna ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)