Upit ravninski kut, pronađeno natuknica: 9

ravninski kut

ravninski kut (kut) (znak α, β, γ, φ, ψ i dr.), bezdimenzijska fizikalna veličina određena omjerom duljine ...

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

kutna minuta

kutna minuta (znak ′), iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut, šezdeseti dio kutnoga stupnja, ...

kutna sekunda

kutna sekunda, (znak ″), iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut. Šezdeseti je dio kutne ...

stupanj

stupanj. 1. Iznimno dopuštena mjerna jedinica za ravninski kut (znak °), jednaka je tristošezdesetomu ...

kut

kut. 1. U euklidskoj geometriji, dio ravnine omeđen dvjema zrakama (kraci kuta) koje imaju zajednički ...

sferni trokut

sferni trokut, trokut na sferi kojemu su stranice lukovi triju glavnih kružnica koje ne prolaze jednom ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...