Upit razina, pronađeno natuknica: 249

pismenost

pismenost, u užem smislu, sposobnost čitanja i pisanja. Pojam pismenosti višeznačan je i mijenja se ...

platonizam

platonizam, filozofija Platona, njegovih učenika i kasnijih nastavljača u Akademiji; također, naziv ...

plima

plima (dalmatski prema grč. πλήμμη: bujica), jedna faza u razvoju morskih mijena za koje se morska razina ...

plinovod

plinovod, cjevovodni sustav za prikupljanje prirodnoga plina s plinskih bušotina, njegov transport i ...

podzemna željeznica

podzemna željeznica (metro), željeznički sustav javnoga gradskoga prijevoza odvojen od ostaloga prometa. ...

poljoprivreda

poljoprivreda, gospodarska djelatnost uzgoja biljaka i životinja, prvenstveno radi proizvodnje hrane ...

poljoprivredno dvorište

poljoprivredno dvorište, dvorište poljoprivr. gospodarstva; skup zgrada i uređaja namijenjenih poljoprivr. ...

poplava

poplava, porast vodostaja u rijekama i jezerima pri kojem razina vode doseže i premašuje gornju razinu ...

poslovni ciklus

poslovni ciklus, pravilna gospodarska kolebanja, izražena u smjenama ekspanzije i kontrakcije ukupne ...

potencijalna energija

potencijalna energija (znak Ep), energija nekoga tijela ili čestice zbog položaja u prostoru (npr. položaja ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >