Upit razina, pronađeno natuknica: 249

Ruanda (država)

Ruanda (Rwanda; Republika Ruanda, ruandski Repubulika y’u Rwanda), država u ekvatorskoj središnjoj Africi, ...

Rusija

Rusija (Rossija, ruski Россия; Ruska Federacija/Rossijskaja Federacija, ruski Российская Федерация), ...

Saha, Meghnad

Saha [sa'ha], Meghnad, indijski astrofizičar (Seoratali, danas u Bangladešu, 6. X. 1893 – New Delhi, ...

samoaktualizacija

samoaktualizacija, prirođena potreba za aktualizacijom vlastite ličnosti, motiv za ostvarivanje svih ...

sanitet

sanitet (austrijski njemački Sanität < latinski sanitas, genitiv sanitatis: zdravlje). 1. U vojništvu, ...

sekunda

sekunda (prema lat. secunda: druga). 1. Mjerna jedinica vremena (znak s), osnovna jedinica Međunarodnoga ...

serotonin

serotonin (serum + grčki τόνος: napetost), 5-hidroksitriptamin, C10H12N2O, spoj koji nastaje iz aminokiseline ...

seš

seš (franc. seiches) (bibavica, štiga, šćiga), stojni val koji se javlja u jezerima, zaljevima, kanalima, ...

sintaksa

sintaksa ili skladnja (latinski syntaxis < grčki σύνταξις: slaganje, uređivanje; skladnja), dio gramatike ...

siromaštvo

siromaštvo, stanje u kojem pojedinci ili kućanstva nemaju materijalnih sredstava za podmirenje osnovnih ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >