Upit razina, pronađeno natuknica: 249

fertilitet

fertilitet (njem. Fertilität < lat. fertilitas: plodnost). 1. Općenito plodnost, rodnost. 2. U demografiji, ...

Finska

Finska (Suomi; Republika Finska/Suomen tasavalta), država na sjeveru Europe, između Botničkoga zaljeva ...

fon

fon (prema grč. φωνή: glas) (znak ph), brojčana jedinica razine glasnoće, određena logaritmom omjera ...

Francisova turbina

Francisova turbina [fræ'nsis~], vrsta pretlačne radijalne vodne turbine. Izumio ju je američki inženjer ...

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

Franke, Ivana

Franke, Ivana, hrvatska likovna umjetnica (Zagreb, 21. XII. 1973). Diplomirala grafiku 1997. na Akademiji ...

Friedman, Milton

Friedman [fri:'dmən], Milton, američki ekonomist (New York, 31. VII. 1912 – San Francisco, 16. XI. 2006). ...

galaktozemija

galaktozemija (galaktoza + -emija), povišena razina galaktoze u krvi; nasljedni poremećaj metabolizma ...

glasnoća

glasnoća, subjektivna veličina kojom se opisuje fiziološki osjet zvuka; osim o jakosti zvuka, glasnoća ...

grijanje

grijanje, postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|