Upit referentni sustav, pronađeno natuknica: 11

referentni sustav

referentni sustav, dogovorno određen koordinatni sustav u kojem se definiraju položaji fizikalnih objekata ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem ...

ophodno vrijeme

ophodno vrijeme, vrijeme potrebno da jedno svemirsko tijelo obiđe oko drugoga, odnosno oko zajedničkoga ...

paralaksa

paralaksa (grč. παράλλαξις: promjena, odstupanje), prividan pomak tijela u odnosu na pozadinska tijela ...

smjer

smjer, dio opisa položaja, gibanja ili vektorske fizikalne veličine koji ne ovisi o prostornoj udaljenosti, ...

adaptivna optika

adaptivna optika, prilagodljiv optički sustav teleskopa, laserskih komunikacijskih sustava i dr. kojim ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

internet

internet (engl., od inter- + net[work]: mrežni sustav), svjetski sustav međusobno povezanih računalnih ...

mreža

mreža, pletivo od narijetko isprepletenih niti konca, užadi, žica i dr. materijala. Najstarija je poznata ...

(1)  2