Upit reverzibilni proces, pronađeno natuknica: 5

reverzibilni proces

reverzibilni proces (obrativi proces, povratni proces), proces u kojem se energija pretvara iz jednog ...

ireverzibilni proces

ireverzibilni proces (neobrativi proces, nepovratni proces), proces u kojem se prilikom prelaska energije ...

reverzibilnost

reverzibilnost (prema lat. reversus: vraćen; okrenut), svojstvo čega da se može okrenuti u suprotan ...

termodinamički proces

termodinamički proces, proces promjene stanja nekog termodinamičkoga sustava opisan s pomoću makroskopskih ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u kojem radni termodinamički ...