Upit revolucija, pronađeno natuknica: 251

makrosociologija

makrosociologija (makro- + sociologija), razina sociologijske analize koja se bavi društvima u cjelini, ...

Marcuse, Herbert

Marcuse [marku:'zə], Herbert, njemački filozof i sociolog (Berlin, 19. VII. 1898 – Starnberg, 29. VII. 1979). ...

Marianne

Marianne [maʀja'n], alegorijski nacionalni simbol slobodarske, republikanske Francuske u liku mlade ...

marksizam

marksizam, cjelina filozofskih, ekonomskih, socioloških i politoloških teorija koje je oblikovao K. ...

Massachusetts

Massachusetts [mæsəču:'sic], savezna država u sjeveroistočnom dijelu SAD-a; 21 399 km2 sa 6 547 629 st. ...

Means, Gardiner Coit

Means [mi:nz], Gardiner Coit, američki poduzetnik i ekonomski pisac (Windham, Connecticut, 8. VI. 1896 ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

Metternich, Clemens Wenzel Lothar

Metternich [mε'təɹni62179], Clemens Wenzel Lothar, knez, austrijski političar (Koblenz, 15. V. 1773 – Beč, ...

Mijatović, Antun

Mijatović, Antun, hrvatski pedagog (Zagreb, 2. V. 1939 – Zagreb, 15. XII. 2005). Diplomirao na Visokoj ...

Milton, John

Milton [m"iltən], John, engleski pjesnik (London, 9. XII. 1608 – London, 8. XI. 1674). Podrijetlom iz ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >