Upit revolucija, pronađeno natuknica: 251

Nizozemska

Nizozemska (Nederland; Kraljevina Nizozemska/Koninkrijk der Nederlanden), država u zapadnoj Europi, ...

Norveška

Norveška (Kongeriket Norge), država na zapadnome i sjeverozapadnome dijelu Skandinavskoga poluotoka; ...

Njemačka

Njemačka (Savezna Republika Njemačka, njem. Bundesrepublik Deutschland), država u srednjoj Europi, između ...

odijevanje

odijevanje, zaštita cijeloga tijela ili pojedinih dijelova tijela raznovrsnim pokrivalima od prirodnih ...

Olomouc

Olomouc [o'~] (njemački Olmütz), grad u Moravskoj, na utoku rijeke Bystřice u Moravu, Češka; 100 378 st. ...

pair

pair [pε:ʀ] (franc., od lat. par: jednak), nekada u Francuskoj, počasni plemićki naslov; značenje mu ...

panislamizam

panislamizam (pan- + islamizam, prema islam), pokret koji teži međusobnoj suradnji i ujedinjenju svih ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

Pariz

Pariz (franc. Paris [paʀi']), glavni grad Francuske, njezino kulturno, intelektualno, političko i gospodarsko ...

Parrington, Vernon

Parrington [pæ'riŋtən], Vernon, američki esejist (Aurora, 3. VIII. 1871 – Winchombe, 16. VI. 1929). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >