Upit rezistencija, pronađeno natuknica: 3

rezistencija

rezistencija (kasnolat. resistentia: protivljenje, otpor). 1. U prirodnim znanostima i tehnici, svojstvo ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih ...

sulfonamidi

sulfonamidi (sulfon[ske kiseline] + amidi), kemoterapeutici, amidi sulfonskih kiselina. Njihova je primjena ...