Upit rotacijska ploha, pronađeno natuknica: 4

rotacijska ploha

rotacijska ploha, ploha koja nastaje rotacijom neke krivulje (izvodnice) oko zadane osi. Tako npr. cilindrična ...

fizikalna geodezija

fizikalna geodezija, dio geodezije koji se bavi istraživanjem Zemljina polja sile teže radi određivanja ...

ploha

ploha, osnovni matematički pojam, kojemu smisao i definicija variraju prema disciplini u kojoj se proučava. ...

sfera

sfera (grč. σφαῖρα: kugla; lopta). 1. U matematici, kuglina ploha, skup točaka u prostoru koje su jednako ...