Upit rukopis, pronađeno natuknica: 165

egdotika

egdotika (grč. ἐϰδίδωμı: izdajem), zasebna disciplina skupine pomoćnih povijesnih znanosti koja se bavi ...

Fain, Agathon Jean François

Fain [f63338], Agathon Jean François, barun, francuski povjesničar (Pariz, 11. I. 1778 – Pariz, 16. IX. 1837). ...

Freytag, Gustav

Freytag [frại'ta:k], Gustav, njemački romanopisac i dramatičar (Kreuzburg, 13. VII. 1816 – Wiesbaden, ...

Gaj

Gaj (latinski Gaius [ga:'i·us]), rimski pravnik (živio između 117. i 180). Za života je bio gotovo nepoznat, ...

Gazulli, Gjin

Gazulli, Gjin (Gazulić Ivan, Joannes), astrolog, astronom i diplomat (?, oko 1400 – Dubrovnik, 19. II. 1465). ...

Gebauer, Jan

Gebauer [ge'~], Jan, češki filolog (Ubislavice, 8. X. 1838 – Prag, 25. V. 1907). Proučavao staročeški ...

Gesemann, Gerhard

Gesemann [ge:'zəman], Gerhard, njemački slavist (Lichtenberg, 16. XII. 1888 – Badtölz, 31. III. 1948). ...

Glavić, Šimun

Glavić, Šimun, hrvatski pisac glagoljaš (Šibenik, oko 1490 – vjerojatno Zadar, nakon rujna 1564). Franjevac ...

grafologija

grafologija (grafo- + -logija), vještina tumačenja i identificiranja rukopisa. 1. U pravu, vještačenje ...

Grimani, Domenico

Grimani [~ma:'ni], Domenico, talijanski kardinal, diplomat i humanist (Venecija, 22. II. 1461 – Rim, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >