Upit rukopis, pronađeno natuknica: 173

Hrotsvith

Hrotsvith ili Hrosvitha [ro:'cvit, rɔsvi:'ta], srednjovjekovna latinska pjesnikinja (?, 935 – ?, 973). ...

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić

Hrvatinić, Hrvoje Vukčić, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski (? Kotor, danas Kotor Varoš, oko ...

Hrvojev misal

Hrvojev misal, hrvatski glagoljski kodeks, jedina glagoljska liturgijska knjiga za koju se zna da se ...

Hvalov zbornik

Hvalov zbornik, rukopis s početka XV. st.; ispisao ga je 1404. bosančicom »Hval krstjanin« za bosanskoga ...

Ibn Batuta

Ibn Batuta (Batota, arap. Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Baṭṭūṭa [ibn baṭ:u:'ṭa], zvan Ša’m al-Dīn), arapski ...

Idrisi, el-

Idrisi, el- (arap. Abū ‘Abdullāh Muḥammad al-Šarīf al-Idrīsī [alidri:'si:]), arapski geograf i kartograf ...

iluminacija

iluminacija (kasnolat. illuminatio). 1. Jarka rasvjeta, osvjetljenje. 2. U likovnoj umjetnosti, umijeće ...

kaligrafija

kaligrafija (kali- + -grafija), u pravom značenju: krasopis, vještina lijepog pisanja; u širem značenju: ...

Karaman, Matej

Karaman, Matej, hrvatski pisac, zadarski nadbiskup (Split, 6. VI. 1700 – Zadar, 7. V. 1771). Školovao ...

Kaštelan, Lada

Kaštelan, Lada, hrvatska spisateljica i dramaturginja (Zagreb, 2. V. 1961). Diplomirala klasičnu filologiju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >