Upit rukopis, pronađeno natuknica: 165

Lašvanin, Nikola

Lašvanin, Nikola, hrvatski ljetopisac (? Lašva, BiH, oko 1703 – Jajce, BiH, 2. IX. 1750). Franjevac, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Ledić, Gerhard

Ledić, Gerhard, hrvatski novinar i kolekcionar (Zagreb, 5. V. 1926 – Zagreb, 23. I. 2010). Građansku ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

lektor

lektor (lat. lector: čitač). 1. U antici, osoba koja je za određen krug slušatelja čitala neki tekst. 2. ...

Linda, Josef

Linda [li'~], Josef, češki književnik (Mitrovice, X. 1789 – Prag, 10. II. 1834). Prozaik, dramski pisac, ...

lirika

lirika (prema glazbalu liri), jedan od triju književnih rodova, uz epiku i dramatiku. Lirika se tek ...

Lucić, Petar

Lucić, Petar, hrvatski pjesnik i prepisivač (Trogir, oko 1550 – Trogir, 30. I. 1614). Humanistički obrazovan, ...

Lukarević, Ivan

Lukarević, Ivan, hrvatski pisac (Dubrovnik, 19. IX. 1622 – Rim, 2. III. 1709). Podrijetlom je bio iz ...

Ljetopis Popa Dukljanina

Ljetopis Popa Dukljanina (Barski rodoslov, Kraljevstvo Slavena), pripovjedni izvor iz XII. st. Naziv ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >