Upit sapnica, pronađeno natuknica: 12

sapnica

sapnica, dio strujnih uređaja, kanal kojemu se poprečni presjek u smjeru strujanja smanjuje (za razliku ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

bor (kemija)

bor (prema boraks), simbol B (borum), kemijski element (atomski broj 5, relativna atomska masa 10,811, ...

ejektor

ejektor (prema lat. eiectus, particip prošli od eicere: izbacivati), sprava za crpenje i usisavanje ...

Laval, Carl Gustaf Patrik de

Laval [lava'l], Carl Gustaf Patrik de, švedski inženjer (Orsa, 9. V. 1845 – Stockholm, 2. II. 1913). ...

lebdjelica

lebdjelica (engl. hovercraft), vozilo koje se kreće lebdeći iznad površine tla ili vode na zračnom jastuku, ...

mjerilo protoka

mjerilo protoka, uređaj za mjerenje količine kapljevine, pare ili plina koji protječu kroz cjevovod ...

platina

platina (španj., od plata: srebro), simbol Pt, kemijski element (atomski broj 78, relativna atomska ...

staklo

staklo, anorganska, amorfna, uglavnom prozirna tvar koja se dobiva taljenjem sirovina i brzim hlađenjem ...

(1)  2