Upit sekunda, pronađeno natuknica: 45

Gaussov sustav jedinica

Gaussov sustav jedinica [gạus~], sustav mjernih jedinica koji je na temelju prijedloga Carla Friedricha ...

Giorgi, Giovanni

Giorgi [62721o'r62721i], Giovanni, talijanski fizičar (Lucca, 27. XI. 1871 – Castiglincello, 19. VIII. 1950). ...

gramofonska ploča

gramofonska ploča, nosač zvučnih informacija u obliku okrugle ploče od polimernoga vinilnoga materijala ...

interval

interval (latinski intervallum). 1. Vremenski ili prostorni razmak, međuvrijeme, međuprostor. 2. U ...

kandela

kandela (međunarodni naziv candela, prema lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne ...

kelvin

kelvin (po Williamu Thomsonu, Kelvinu of Largsa) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, ...

kolika

kolika (srednjovj. lat. colica, od grč. ϰωλıϰὴ [νόσος]: bοlest debelοg crijeva), grčevita žestoka bol ...

konstanta raspada

konstanta raspada (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje brzinu radioaktivnoga raspada uzorka radioaktivne ...

kutna brzina

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω), brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut radijvektora ...

Međunarodni sustav jedinica

Međunarodni sustav jedinica (znak SI, prema franc. Système international d’unités), sustav mjernih jedinica, ...

|<  1 (2)  3  4  5