Upit senat, pronađeno natuknica: 161

Clemenceau, Georges Benjamin

Clemenceau [klem8118sọ'], Georges Benjamin, francuski državnik (Mouilleron-en-Pareds, 28. IX. 1841 – Pariz, ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Češka

Češka (Česko; Republika Češka/Česká republika), država u srednjoj Europi. Na zapadu i sjeverozapadu ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Dalmacija

Dalmacija, geografska i povijesna regija u južnoj Hrvatskoj. Kao geografska regija, naziva se i Južno ...

dalmatski jezik

dalmatski jezik, naziv za autohtone romanske govore (njih barem dvanaest), nastale nakon dolaska Hrvata ...

damnatio memoriae

damnatio memoriae [damna:'cio memo'rie:] (lat. damnatio: osuda, kazna; memoria: sjećanje, uspomena), ...

Didak Pir

Didak Pir (Didacus Pyrrhus Lusitanus; Iacobus Flavius Eborensis; pravo ime Isaia Koen), portugalski ...

Didije

Didije (lat. Marcus Didius Iulianus, a kao car Marcus Didius Severus Iulianus [ma'rkus di:'di·us seve:'rus ...

diktator

diktator (lat. dictator, od dictare: nalagati). 1. Vladar koji prigrabi neograničenu vlast, apsolutist, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >