Upit senat, pronađeno natuknica: 161

Dioklecijan, Gaj Aurelije Valerije

Dioklecijan, Gaj Aurelije Valerije (latinski Gaius Aurelius Valerius Diocletianus [ga:'i·us aure:'li·us ...

diploma

diploma (grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), svjedodžba nekih završnih ispita, ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Dole, Robert Joseph

Dole [dọul], Robert Joseph (Bob), američki političar (Russell, 22. VII. 1923). Za II. svjetskog rata ...

Domicijan

Domicijan (latinski Titus Flavius Domitianus [ti'tus fla:'vi·us domitia:'nus]), rimski car (Rim, 24. X. 51 ...

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

Drkolica, Bonifacije

Drkolica, Bonifacije, hrvatski prelat i crkveni pisac (Lopud, početak XVI. st. – Temišvar, potkraj 1581). ...

Držić, Marin

Držić, Marin (zvan Vidra), hrvatski pjesnik, dramski pisac, autor političkih tekstova i glumac (Dubrovnik, ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

dvodomni sustav

dvodomni sustav, parlamentarni sustav u kojem se parlament sastoji od dvaju domova, s jednakim ili različitim ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >