Upit sferna trigonometrija, pronađeno natuknica: 7

sferna trigonometrija

sferna trigonometrija, grana geometrije koja istražuje odnose i veze stranica i kutova sfernoga trokuta, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

sfera

sfera (grč. σφαῖρα: kugla; lopta). 1. U matematici, kuglina ploha, skup točaka u prostoru koje su jednako ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...

goniometrija

goniometrija (gonio- + -metrija), određivanje i mjerenje kutova. U širem smislu obuhvaća matematičke ...

neeuklidske geometrije

neeuklidske geometrije, svi geometrijski sustavi koji se izborom aksioma razlikuju od euklidske geometrije ...

sferna geometrija

sferna geometrija, geometrija na sferi, dio stereometrije. Najkraća spojnica dviju točaka na sferi uvijek ...