Upit sila, pronađeno natuknica: 609

sila

sila. 1. Vektorska fizikalna veličina (znak F) kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i ...

sila teža

sila teža, rezultanta privlačne sile Zemlje i centrifugalne sile zbog Zemljine rotacije. Polje teže ...

Sila, Zdenko

Sila, Zdenko, hrvatski arhitekt i urbanist (Prag, 2. II. 1915 – Rijeka, 25. I. 1997). Arhitekturu studirao ...

trenje

trenje (sila trenja) (znak Ft ili T) sila kojom se površina na kojoj tijelo miruje ili po kojoj se giba ...

ANZUK-pakt

ANZUK-pakt (akronim od engl. Australia, New Zealand, United Kingdom) (također Pakt pet sila), regionalni ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

Coriolisova sila

Coriolisova sila [kɔʀjoli's~] (po Gaspardu Gustavu Coriolisu), inercijska sila koja djeluje na sve čestice ...

Cremona, Luigi

Cremona [kremo:'na], Luigi, talijanski matematičar (Pavia, 7. XII. 1838 – Rim, 10. VI. 1903). Sveučilišni ...

elektromotorna sila

elektromotorna sila (kratica EMS), naziv kojim se prvotno označivao proizvedeni napon u unutrašnjosti ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|