Upit sila, pronađeno natuknica: 609

vektor

vektor (lat. vector: prenositelj). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnog svijeta (tvari, ...

Velika alijansa

Velika alijansa, naziv dvaju saveza u Europi tijekom XVII. i XVIII. st. 1. Savez koji su 1689–97. protiv ...

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...

Venecija (Mletačka Republika)

Venecija ili Mletačka Republika (tal. Venezia ili Repubblica di San Marco), pomorska i trgovačka republika ...

Versailleski mirovni ugovori

Versailleski mirovni ugovori [vεʀsα:'j~], naziv za više mirovnih ugovora od XVIII. do XX. st., a najčešće ...

vertikala

vertikala (njem. Vertikale, od vertikal < kasnolat. verticalis: okomit, prema lat. vertex, genitiv verticis: ...

vibracije

vibracije (kasnolat. vibratio: drhtanje, treperenje), periodično ili ciklično gibanje mehaničkih sustava ...

vijak, brodski

vijak, brodski, brodski propulzor kojim se, okretanjem radijalno raspoređenih krila, pogonska snaga ...

viskoznost

viskoznost (prema kasnolat. viscosus: ljepljiv), trenje nastalo pri strujanju fluida (tekućine ili plina) ...

|<  <  51  52  53  54  55  56  57 (58)  59  60  >