Upit sila, pronađeno natuknica: 610

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

čvrstoća

čvrstoća, mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Materijali se sastoje od jednoga ...

Czernin, Ottokar

Czernin [čε'rni:n], Ottokar, grof, austrougarski diplomat i političar (Dymohury kraj Kolína, Češka, ...

Daladier, Édouard

Daladier [dalad·jẹ'], Édouard, francuski političar (Carpentras, 18. VI. 1884 – Pariz, 10. X. 1970). ...

D'Alembertovo načelo

D’Alembertovo načelo [dal8118bε:'ʀ~], jedno od općih načela teorijske mehanike iz kojeg se izvode jednadžbe ...

Dassin, Jules

Dassin [das63338'], Jules (pravo ime Julius Dassin), američko-francuski filmski redatelj (Middletown, 18. XII. 1911 ...

Debye, Peter

Debye (niz. izgovor [dəbεi'ə]), Peter (niz. Petrus Josephus Wilhelmus Debije), nizozemsko-američki fizičar ...

deformacija

deformacija (lat. deformatio: izobličenje, nagrđivanje). 1. Promjena oblika, odnosno sadržaja materijalne ...

dekolonijalizacija

dekolonijalizacija (de- + kolonijalizacija), proces razgradnje kolonijalističkoga sustava, koji se ubrzao ...

dekonstrukcija

dekonstrukcija (franc. déconstruction), suvremena teorijska orijentacija u studiju književnosti, prava ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|