Upit slovenija, pronađeno natuknica: 230

Jugoslavija

Jugoslavija, država nekoliko južnoslavenskih i drugih naroda koja je u razdoblju od 1918. do 2003. imala ...

južnoslavenska ideja

južnoslavenska ideja, ideja o kulturnom, nacionalnom i političkom povezivanju južnoslavenskih naroda, ...

Kacijaner, Ivan

Kacijaner, Ivan (Hans Freiherr von Katzianer [kacja'nəɹ]), austrijski vojskovođa (grad Kamen kraj Begunja ...

Kadoić, Miro

Kadoić, Miro, hrvatski jazz-saksofonist, klarinetist, flautist i skladatelj (Zagreb, 8. VII. 1962). ...

Kajfež, Franjo

Kajfež, Franjo, hrvatski kemičar (Martijanac kraj Ludbrega, 15. X. 1936 – Zagreb, 23. IV. 2004). Diplomirao ...

Kaplan, Josip

Kaplan, Josip, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog (Krško, Slovenija, 23. X. 1910 – Lovran, 26. III. 1996). ...

Karavanke

Karavanke, planinska skupina u južnom dijelu Južnih vapnenačkih Alpa, u graničnome području Slovenije ...

Karlovačka pivovara d.d.

Karlovačka pivovara d.d., poduzeće za proizvodnju piva sa sjedištem u Karlovcu; osnovano 1854. Od 1994. ...

Kirov, Igor

Kirov, Igor, baletni plesač i koreograf (Štip, 21. II. 1976). Baletnu školu Ilija Nikolovski Luj završio ...

Knez, Blaž

Knez, Blaž, hrvatski tekstilni stručnjak (Libeliče, Slovenija, 29. I. 1928 – Gornja Pušća, 17. VI. 2007). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|