Upit smisao, pronađeno natuknica: 346

Hammerstein, Oscar

Hammerstein [hæ'məɹstain], Oscar, američki pisac tekstova (New York, 12. VII. 1895 – Doylestown, Pennsylvania, ...

Hawthorne, Nathaniel

Hawthorne [hɔ:'ϑɔ:ɹn], Nathaniel, američki književnik (Salem, Massachusetts, 4. VII. 1804 – Plymouth, ...

Heidegger, Martin

Heidegger [hại'degəɹ], Martin, njemački filozof (Messkirch, 26. IX. 1889 – Freiburg im Breisgau, 26. V. 1976). ...

hermeneutika

hermeneutika (grč. ἑρμηνευτıϰὴ [τέχνη]: umijeće tumačenja), umijeće i nauk o razumijevanju i tumačenju ...

Hierro, José

Hierro [jε'r:o], José, španjolski pjesnik (Madrid, 3. IV. 1922 – Madrid, 21. XII. 2002). Jedan od vodećih ...

historicizam

historicizam (historizam) (njem. Historizismus, franc. historicisme; njem. Historismus, franc. historisme). 1. ...

homo mensura

homo mensura [ho'mo me:nzu:'ra] (lat. homo: čovjek i mensura: mjera), geslo za relativističku tezu sofista ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

humanističke znanosti

humanističke znanosti, akademske discipline koje se bave pitanjem čovjeka i ljudskih vrijednosti u različitim ...

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|