Upit smisao, pronađeno natuknica: 346

logoterapija

logoterapija (logo- + terapija), psihoterapijska tehnika koju je 1946. uveo Viktor Frankl. Pripada ...

Luj XVI.

Luj XVI., francuski kralj 1774–92 (Versailles, 23. VIII. 1754 – Pariz, 21. I. 1793). Unuk Luja XV. Zbog ...

Lukrecije

Lukrecije (latinski Titus Lucretius Carus [ti'tus lu:kre:'ti·us ka:'rus]), rimski pjesnik i filozof ...

Mačukatin, Velibor

Mačukatin, Velibor, hrvatski kipar (Sumartin, 3. XI. 1919 – Zagreb, 29. III. 2010). Diplomirao na Akademiji ...

Majerová, Marie

Majerová [ma'jerova:], Marie (pravo prezime Bartošová), češka književnica (Úvaly u Prahy, 1. II. 1882 ...

Majmonid

Majmonid (Maimonides, pravo ime Moše ben Maimon, arapski Abū ‘Imrān Mūsā ibn Maimūn), židovski filozof ...

Manlije, Tit

Manlije, Tit (Tito; latinski Titus Manlius [ti'tus ma'nli·us], s nadimkom Imperiosus Torquatus [~ri·o:'sus ...

Maračić, Antun

Maračić, Antun, hrvatski likovni umjetnik i kritičar (Nova Gradiška, 12. XII. 1950). Diplomirao na Akademiji ...

mare liberum i mare clausum

mare liberum i mare clausum [ma're li:'berum, klạu'sum] (lat.: slobodno more i zatvoreno more), pojmovi ...

Masaccio

Masaccio [maza'č:o] (pravo ime Tommaso di Giovanni Simone Guidi), talijanski slikar (San Giovanni Valdarno ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|