Upit smisao, pronađeno natuknica: 346

Butor, Michel

Butor [bytɔ:'ʀ], Michel, francuski književnik i kritičar (Mons-en-Barœul, 14. IX. 1926 – Contamine-sur-Arve, ...

Calvaert, Denis

Calvaert [kα'lva:rt], Denis (u Italiji zvan Dionisio Fiammingo), flamanski slikar (Antwerpen, oko 1540 ...

Cesarić, Dobriša

Cesarić, Dobriša, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Požega, 10. I. 1902 – Zagreb, 18. XII. 1980). Studirao ...

Chalupecký, Jindřich

Chalupecký [ha'lupecki:], Jindřich, češki književni i likovni kritičar i esejist (Prag, 12. II. 1910 ...

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava ...

Cherubini, Luigi

Cherubini [kerubi:'ni], Luigi, talijanski skladatelj, teoretičar, nastavnik i administrator, pripadnik ...

ciklus, metabolički

ciklus, metabolički, serija enzimskih reakcija u kojima se regenerira prvotni reaktant. Ciklusi mogu ...

civilizacija

civilizacija ili uljudba (franc. civilisation, od lat. civilis: građanski, od civis: građanin), pojam ...

cjelina

cjelina (grčki ὅλον, latinski totum), u filozofiji, skup dijelova koji je kao organska cjelina veći ...

common sense

common sense [kɔ'mən sens] (engleski; grčki ϰοıνὴ αἴσϑησıς, koinḕ aísthēsis; latinski sensus communis; ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|