Upit smrzavanje, pronađeno natuknica: 14

smrzavanje

smrzavanje. 1. Hlađenje tvari na temperature niže od ledišta (zaleđivanje). Tako se npr. živežne namirnice ...

desalinizacija

desalinizacija (de- + salinizacija, od lat. salinus: slan), odsoljavanje; djelomično ili potpuno uklanjanje ...

konzerviranje (prehrambena tehnologija)

konzerviranje (njem. konservieren < lat. conservare: sačuvati, održati), postupak kojim se za kraće ...

kriobiologija

kriobiologija (grč. ϰρύος: studen, mraz + biologija), grana biologije koja proučava djelovanje niskih ...

krioturbacije

krioturbacije (grč. ϰρύος: studen, mraz + lat. turbatio: promjena, preinaka), pojave manje-više simetričnih ...

ledište

ledište, temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz tekućega u čvrsto agregatno stanje. Ovisi o tlaku, ...

opeka

opeka, građevni element za zidanje koji se proizvodi oblikovanjem, sušenjem i pečenjem smjese glinenoga ...

povrće

povrće, skupina botanički različitih jednogodišnjih i dvogodišnjih, rjeđe višegodišnjih, kulturnih biljaka, ...

prehrambena tehnologija

prehrambena tehnologija, primjena operacija i procesa temeljenih na znanstvenim spoznajama kojima se ...

rashladni stroj

rashladni stroj, uređaj kojim se postiže hlađenje nekoga prostora, robe ili predmeta. Kod današnjih ...

(1)  2