Upit snaga, pronađeno natuknica: 971

snaga

snaga (znak P), fizikalna veličina koja opisuje brzinu prenošenja energije ili obavljanja mehaničkoga ...

sjaj

sjaj (luminoznost, snaga zračenja) (znak L), u astronomiji, energija koju zrači svemirski objekt (npr. ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

konjska snaga

konjska snaga (znak KS), zastarjela mjerna jedinica snage, svojedobno određena radom od 75 kilopondmetara ...

radna snaga

radna snaga, ukupnost čovjekovih fizičkih i duhovnih sposobnosti koje se mogu koristiti za proizvodnju ...

UNPROFOR

UNPROFOR (akronim od engl. United Nations Protection Force: Zaštitna snaga UN-a), mirovna operacija ...

abdikacija

abdikacija (lat. abdicatio), službeno odreknuće od nekog položaja, dostojanstva, časti, prava. Pojam ...

Abdulah II. (jordanski kralj)

Abdulah II. (puno ime Abdulah II. ibn Husein, arapski ‘Abd Allāh ibn al-Ḥusayn), jordanski kralj (Amman, ...

Adda

Adda [a'd:a], rijeka u sjevernoj Italiji, lijevi pritok rijeke Pada, duga 313 km, porječje 7979 km2. ...

Ademi, Rahim

Ademi, Rahim, hrvatski general (Karača, Kosovo, 30. I. 1954). Vojnu akademiju završio 1976., a 1986. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|