Upit sofisti, pronađeno natuknica: 10

sofisti

sofisti (grč. σοφιστής: znalac, stručnjak), naziv za skupinu grčkih mislilaca i učitelja iz V. i IV. st. pr. Kr. ...

Đurić, Miloš

Đurić, Miloš, srpski filozof i klasični filolog (Benkovac kraj Nove Gradiške, 14. I. 1892 – Beograd, ...

fenomen

fenomen (grč. φαινόμενον: ono što se vidi, ono što se pojavljuje, pojava). 1. Svaka stvar, proces ili ...

filologija

filologija (grč. φıλολογία: ljubav prema sadržajnu i umnu govoru), znanstveno proučavanje teksta. Naziv ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

humanističke znanosti

humanističke znanosti, akademske discipline koje se bave pitanjem čovjeka i ljudskih vrijednosti u različitim ...

logika

logika (latinski logica < grč. λογıϰὴ [τέχνη]: umijeće ispravnoga mišljenja, rasuđivanja, prosuđivanja, ...

retorika

retorika (grč. ῥητοριϰὴ [τέχνη]: govornička vještina), umijeće i teorija govorenja. Nastala je u okviru ...

sofizam

sofizam (grčki σóφισμα: dosjetljivo otkriće; pametna ili lukava izmišljotina), pogrješan zaključak izveden ...

(1)