Upit spavanje, pronađeno natuknica: 23

odmor

odmor. 1. Prekid intelektualne ili fizičke djelatnosti kako bi se organizam obnovio; najbolji prirodni ...

orangutan

orangutan (malajski ōrang ūtan: divlji, šumski čovjek) (Pongo pygmaeus), ugrožena vrsta majmuna iz porodice ...

ostava

ostava. 1. U arheologiji, stručni naziv za nalaz većega broja istovrsnih ili različitih predmeta zajedno ...

paraldehid

paraldehid (para- + aldehid), kondenzacijski produkt koji nastaje spajanjem triju molekula acetaldehida ...

produžena škola

produžena škola (produženi boravak), organizacija boravka učenika u školi i nakon nastave prema dnevnom ...

pulman

pulman, luksuzan putnički želj. vagon, nazvan prema amer. izumitelju i poduzetniku Georgeu Mortimeru ...

sedativi

sedativi (prema srednjovj. lat. sedativus: koji umiruje) (sedantia), sredstva za umirenje koja ne izazivaju ...

serotonin

serotonin (serum + grčki τόνος: napetost), 5-hidroksitriptamin, C10H12N2O, spoj koji nastaje iz aminokiseline ...

sljepaši

sljepaši (Spalacinae), potpor. podzemnih glodavaca iz por. miševa (Muridae), jaka, smeđesiva, obla ...

somnologija

somnologija (lat. somnus: san, spavanje + -logija) ili medicina spavanja, znanost koja proučava spavanje. ...

|<  1 (2)  3