Upit sport, pronađeno natuknica: 121

hrvanje

hrvanje, borilački šport u kojem natjecatelj nastoji protivnika srušiti ili baciti na tlo dopuštenim ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika, udruga kojoj je zadaća održavanje veza s iseljenicima i hrvatskim etničkim ...

Hrvatski olimpijski odbor

Hrvatski olimpijski odbor, najviša hrvatska športska institucija osnovana s namjerom da, sukladno Olimpijskoj ...

kajak

kajak (eskimski qajaq ili kayak: čamac jednosjed, za razliku od umiak: dvosjed), malen, uzak i lak čamac ...

kamera

kamera (lat. camera < grč. ϰαμάρα: svod; sobica, izba), uređaj za dobivanje slikovnih zapisa, tj. za ...

kanafas

kanafas (franc. canevas, dijalektalni pikardski oblik za standardno chanvre: konoplja < lat. cannabis), ...

kanu

kanu (njem. Kanu < engl. canoe < španj. canoa < karipskoga canaua) (kanoa), vrlo lagan i okretan čamac ...

karate

karate (japanski, od kara: slobodan, prazan i te: ruka, šaka), vještina samoobrane i protunapada bez ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >