Upit stanovništvo, pronađeno natuknica: 704

cenzura

cenzura (lat. censura: procjena imetka, ocjena), sustav administrativnih mjera koje poduzimaju državne, ...

Cernik

Cernik, naselje uz sjeverno predgrađe Nove Gradiške; 1603 st. (2011). Leži u podnožju Psunja, na 166 m ...

Cetina (selo)

Cetina, selo na izvoru istoimene rijeke, nedaleko od Vrlike, 853 st. (1990). Naseljeno od prapovijesti. ...

Chagos

Chagos [čα:'gəs], britanska koraljna otočna skupina u srednjem dijelu Indijskog oceana, oko 500 km južno ...

Chimú

Chimú [čimu'], autohtono stanovništvo primorskoga područja sr. Anda (Peru), preteče Inka. Nosioci kulture ...

Cipar

Cipar (grčki Kipros/Kýpros, turski Kıbrıs; Republika Cipar, grčki Kipriaki Dimokratia/Kypriakḗ Dēmokratía, ...

Cocos

Cocos [k61595u'kəs] (Keeling [ki:'liŋ], u nas katkada i Kokosovi otoci), australska skupina od 27 koraljnih ...

Coimbra

Coimbra [kuĩ'brɐ], glavni grad istoimenoga okruga u središnjem dijelu Portugala; 105 842 st. (2011). ...

Cornaro, Girolamo

Cornaro [korna:'ro], Girolamo, mletački generalni providur Dalmacije i Albanije (Venecija, prva polovica ...

Correa, Charles Mark

Correa [kɔrịə'], Charles Mark, indijski arhitekt i urbanist (Hyderabad, 1. IX. 1930 – Bombay, 16. VI. 2015). ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|