Upit stanovništvo, pronađeno natuknica: 696

demografska tranzicija

demografska tranzicija ili demografski prijelaz, prijelazno razdoblje u procesu razvoja stanovništva ...

demografske tablice

demografske tablice, tablični prikaz brojeva grupiranih prema životnoj dobi (npr. broj rođenih, umrlih, ...

derbendžije

derbendžije (tur. derbentci: čuvar klanca, od perz. derbend: klanac), poluvojnički red u Osmanskome ...

derurizacija

derurizacija (de- + lat. rus, genitiv ruris: selo: nestajanje sela, razseljačenje), proces kojim seoska ...

Derventa

Derventa, grad u srednjem dijelu Bosanske Posavine, sjeverna BiH (Republika Srpska); 11 631 st. (2013; ...

devširme

devširme (tur. devşirme: branje, skupljanje) (uobičajeno danak u krvi), naziv za jedan od načina popunjavanja ...

didići

didići (djedići, dedici), prvotno naziv za baštinike, nasljednike zemlje (heres); poznat je na širem ...

Dobrinj

Dobrinj, selo u sjeveroistočnome dijelu otoka Krka; 111 st. (2011). Leži na brežuljku (200 m), u blizini ...

domestikacija

domestikacija (od lat. domesticus: domaći, kućni), udomaćivanje (pripitomljivanje) divljih biljaka i ...

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|