Upit stereofotogrametrija, pronađeno natuknica: 3

stereofotogrametrija

stereofotogrametrija (stereo- + fotogrametrija), poseban vid fotogrametrije, tehnika određivanja oblika ...

stereoautograf

stereoautograf (stereo- + autograf), mehaničko-optički aparat za kartiranje terena na osnovi dviju fotografija ...

stereografija

stereografija (stereo- + -grafija), postupak dobivanja prikaza prostornoga vida. (→  fotogrametrija; ...