Upit strujanje, pronađeno natuknica: 81

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

fluktuacija

fluktuacija (lat. fluctuatio: bibanje). 1. Općenito, promjena u tijeku vode, pritjecanje i otjecanje, ...

Froude, William

Froude [fru:d], William, engleski inženjer i brodograditelj (Dartington, 28. XI. 1810 – Simonstown, ...

Galvani, Luigi

Galvani [galva:'ni], Luigi, talijanski liječnik i fizičar (Bologna, 9. IX. 1737 – Bologna, 4. XII. 1798). ...

geostrofička ravnoteža

geostrofička ravnoteža (geo- + grč. στρέφεıν: okretati, vrtjeti), stanje Zemljine atmosfere ili oceana ...

geostrofički vjetar

geostrofički vjetar (geo- + grč. στρέφεıν: okretati, vrtjeti), visinsko horizontalno strujanje zraka ...

govor

govor, zvučno sredstvo ostvarenja jezika (za razliku od pisma koje je likovno). 1. Sustav verbalnih ...

Hadleyeva ćelija

Hadleyeva ćelija [hæ'dli~] (po Georgeu Hadleyu), zatvoreno kruženje zraka nad ekvatorskim i tropskim ...

hidraulični udar

hidraulični udar, nagla promjena tlaka tekućine u zatvorenome cijevnome vodu, izazvana naglom promjenom ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima strujanja tekućina i pojavama ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9