Upit strujanje, pronađeno natuknica: 81

idealna tekućina

idealna tekućina, nestlačiva tekućina stalne gustoće u kojoj su viskoznost, površinska napetost, kapilarnost ...

izmjenjivač topline

izmjenjivač topline, uređaj koji služi za prijenos topline s jednoga fluida (plin, para, kapljevina) ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

kavitacija

kavitacija (njem. Kavitazion, engl., franc. cavitation, prema kasnolat. cavitas, od lat. cavus: šupalj, ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

klasiranje

klasiranje (prema klasa), separacijska operacija procesne tehnike; služi za razdvajanje zrnatih tvari ...

Knudsen, Martin Hans Christian

Knudsen [knu'sən], Martin Hans Christian, danski fizičar i oceanograf (Hasmark, 15. II. 1871 – Kopenhagen, ...

konvekcija

konvekcija (kasnolat. convectio: prijenos). 1. U fizici, prijenos topline strujanjem fluida. Prirodna ...

konvergencija

konvergencija (prema lat. convergens: koji se približava). 1. Sličnost, sukladnost, podudarnost osobina, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9