Upit stupa, pronađeno natuknica: 81

hram

hram (isto što i latinski templum, grčki ναός i ἱερόν), građevina posvećena kultu nekoga božanstva; ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

indosament

indosament (njemački Indossament, od talijanski indossare: metnuti na se), pravni institut, posebna ...

iskrište

iskrište, uređaj sastavljen od dviju metalnih elektroda odijeljenih izolatorom, najčešće zrakom, nekim ...

Ivan Zagrepčanin i Ivan Ivana Zagrepčanina

Ivan Zagrepčanin i Ivan Ivana Zagrepčanina, hrvatski ljevači zvona (XV. st.). Ivan Zagrepčanin (zvan ...

jonski stil

jonski stil, stil u grčkom antičkome graditeljstvu; pojavio se u VI. st. pr. Kr. na području helenskih ...

Kaelin, William George

Kaelin [kẹi'lin], William George, američki liječnik i znanstvenik (New York, 23. XI. 1957). Diplomirao ...

kapitel

kapitel (latinski capitellum: glavica), arhitektonski element, glava stupa, gornji istaknuti dio koji ...

Karakorum (Mongolija)

Karakorum (mongolski Harhorin), prastara prijestolnica Mongolskoga Carstva kojoj ruševine leže u gornjem ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9